През последните 24 години професор Димитър Димитров използва познанията си за химията и храненето, за да помага на хората да се справят със здравословните си проблеми, свързани с редица заболявания свързани със сърцето, очите, бъбреците и стомаха. Знанията и интересите си той сформира още в младите си години, като завършва висшето си образование  в Ленинградския текстилен институт. Специалността му е „Технология на химичните влакна“ а дипломата си получава с отличие през 1959 г. След като се връща в България, по-късно същата година, започва  работа във Висшия химико-технологичен институт в София, България. Следват още защита на кандидатска дисертация в Московския текстилен институт, работа там в катедрата по “Технология на химическите влакна“ като научен сътрудник. През 70те години отново се връща в България за да продължи работата си и да развива интересите във Висшия химико-технологичен институт в София. Там той развива кариерата си, започвайки като асистент, минава през доцент и получава титлата професор – “Доктор на техническите науки”  като защитава успешно дисертацията си.

През 1980 придобива отличие на   НР България -Димитровска награда за резултатите и успехите си в развитието на био-медицински материали със специално предназначение, без аналог и в наше време.

 

Работил е като заместник-директор на Института за специални влакна и биологически активни материали а от 1995 г. е създатетел на своя компания, развиваща продукти в областта на медицината. Благодарение на богатия си международен опит както научен така и практически, след дълъг период на експерименти и проби, продуктът Сириус Д, който всички познаваме излиза на пазара. Радва се на голям успех от клиентите, като и до днес проф. Димитров и неговите колеги продължавт да го развиват, правейки го все по-ефикасен, достъпен и лесен за употреба за хора от всякакви възрасти.

 

През 2016 г. е разработена нова, по-мощна серия с марката Сириус-Д, като се предлагат 4 специални продукта, с различно предназначение според нуждите и целите на потребителите.